2021 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

Sayın Üyelerimiz,

Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karara istinaden derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı,

20 Kasım 2021 tarihinde aşağıda belirtilen yer, saat ve gündemle yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı,

27 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 17:00’da yine aynı yerde yapılacaktır.

Yeni Kurulların seçileceği toplantıya tüm üyelerimizi bekliyoruz.

 

Saygılarımızla,

Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü Yönetim Kurulu

 

TOPLANTI

Tarih : 20 Kasım 2021

Yer    : Bodrum Milta Marina

Saat  : 17:00

 

 

GÜNDEM

1 - Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu

2 - Divan Heyetinin teşekkülü

3 - Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması

4 - Bayk İktisadi İşletmesinin mali durumlarının incelenmesi

5 - Denetleme Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması

6 -  Yeni tüzüğümüzün 5.5. maddesine isitnaden üst üste 2 bütçe yılına ait aidatlarını ödemeyenlerin     

       icra takibi yapmadan üyeliklerine son vermek için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine.

7 - Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu,Haysiyet Divanı Asil ve yedek üyelerin seçimi

8 - Dilekler ve Temenniler

9 - Kapanış.


2021-11-04