KOMODORLUKTAN DUYURU - OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

BODRUM AÇIKDENİZ YELKEN KULÜBÜ

OLAĞAN GENEL KURUL İLANIDIR

 

Sayın Üyelerimiz,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Eylül 2021 tarihinde aşağıda belirtilen yer, saat ve gündemle yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, 11 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 17:00’da yine aynı yerde yapılacaktır. Yeni Kurulların seçileceği toplantıya tüm üyelerimizi bekliyoruz.

 

Saygılarımızla,

Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü Yönetim Kurulu

 

TOPLANTI

Tarih : 04 Eylül 2021

Yer    : Bodrum Milta Marina

Saat  : 17:00

GÜNDEM

1 - Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu

2 - Divan Heyetinin teşekkülü

3 - Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması

4 - Bayk İktisadi İşletmesinin mali durumlarının incelenmesi

5 - Denetleme Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması

6 - Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu,Haysiyet Divanı Asil ve yedek üyelerin seçimi

7 - Dilekler ve Temenniler

8 - Kapanış.


2021-08-20