Komodorluktan Duyuru - Olağanüstü Genel Kurul İlanı

BODRUM AÇIKDENİZ YELKEN KULÜBÜ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANIDIR

 

Sayın Üyelerimiz,

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2019 tarihinde aşağıda belirtilen yer, saat ve gündemle yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, 30 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 17:00’da yine aynı yerde yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü Yönetim Kurulu

 

TOPLANTI

Tarih : 23 Kasım 2019, Cumartesi

Yer    : Marina Vista Hotel

Saat  : 17:00 

GÜNDEM

1-Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu

2-Divan Heyetinin teşekkülü

4-Aidat borcunu ödemeyen üyelerin durumunun görüşülmesi

5-Tüzük tadilinin görüşülmesi, oylanması ve karara bağlanması

6-Haysiyet Yönetmeliğinin görüşülmesi oylanması ve karara bağlanması

7-Dilekler ve Temenniler

8-Kapanış.

Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü Yönetim Kurulu

 


2019-11-08