>

Komodorluktan Duyuru (Olağanüstü Genel Kurul)

Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü
Olağanüstü Genel Kurul İlanıdır

Sayın Üyelerimiz, 

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2018 tarihinde aşağıda belirtilen yer, saat ve gündemle yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 17:00’da yine aynı yerde yapılacaktır. Yeni Yönetim Kurulunun seçileceği toplantıya tüm üyelerimizi bekliyoruz.

Saygılarımızla,
Haysiyet Kurulu
Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü

TOPLANTI
Tarih : 21 Nisan 2018, Cumartesi
Yer   :  Marina Vista Hotel
Saat :  17:00

GÜNDEM

1.    Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu
2.    Divan Heyetinin teşekkülü
3.    Gündemin okunması
4.    Haysiyet Kurulunun raporunun okunması
5.    Denetleme Kurulu raporunun okunması
6.    Haysiyet Kurulunun görev süresinde yaptığı işlemlerden dolayı ibrası
7.    Yönetim Kurulu Asil ve yedek üyelerin seçimi
8.    Dilek ve temenniler
9.    Kapanış.

 

 

 

 


2018-04-02